Loading...
Skip to main content

Chánh án qua các thời kỳ

Image

PHẠM VĂN BẠCH
Năm sinh: 1910
Quê quán: Khánh Lộc ,Trà Vinh
Học hàm: Tiến sỹ luật học
Thời gian công tác: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao từ tháng 5 năm 1959 đến năm 1981

Image
TRẦN CÔNG TƯỜNG
Năm sinh: 1915
Quê quán: Tiền Giang
Học hàm:
Thời gian công tác: Phó Chánh án, Quyền Chánh án Tòa án nhân dân tối cao từ tháng 5-1958 đến tháng 5-1959

Image
PHẠM HƯNG
Năm sinh: 1927
Quê quán: Hưng Yên
Học hàm:
Thời gian công tác: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao từ năm 1981 -1997

Image
TRỊNH HỒNG DƯƠNG
Năm sinh: 1938
Quê quán: Ninh Bình
Học hàm: Tiến sỹ luật học
Thời gian công tác: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao từ năm 1997 - 2002

Image
NGUYỄN VĂN HIỆN
Năm sinh: 1954
Quê quán: Xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Học hàm: Tiến sỹ luật học
Thời gian công tác: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao từ năm 2002 - 2007

Image
TRƯƠNG HÒA BÌNH
Năm sinh: 1955
Quê quán: xã Long Đước Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Học hàm: Thạc sỹ Luật
Thời gian công tác: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao từ năm 2007 - 2016

ácdscv