Skip to main content
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn một số vấn đề về tổng hợp hình phạt, quyết định hình phạt, miễn, giảm thời hạn chấp hành hình phạt, rút ngắn thời gian thử thách của án treo

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

–––––––––––––––––––––––

Số: /2010/NQ-HĐTP

(Dự thảo )

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày tháng năm 2010

   

NGHỊ QUYẾT

Hướng dẫn một số vấn đề về tổng hợp hình phạt,

quyết định hình phạt, miễn, giảm thời hạn chấp hành hình phạt,
rút ngắn thời gian thử thách của án treo
__________________

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ vào Luật tổ chức Toà án nhân dân;

Để áp dụng đúng và thống nhất một số quy định của Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự;

Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổng hợp hình phạt tù chung thân hoặc tử hình mà bị cáo đã bị kết án bởi một bản án khác đã có hiệu lực pháp luật

Trường hợp bị cáo đã bị kết án tù chung thân hoặc tử hình, nhưng sau đó lại bị truy tố về một hoặc một số tội thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân cấp huyện thì cần thực hiện như sau:

1. Trường hợp khi Toà án cấp huyện thụ lý vụ án, nếu thấy bị cáo đã bị áp dụng hình phạt tù chung thân hoặc tử hình tại một bản án khác và bản án đó đã có hiệu lực pháp luật, thì cần báo cáo với Toà án cấp tỉnh để Toà án cấp tỉnh trao đổi thống nhất với Viện kiểm sát cấp tỉnh rút hồ sơ vụ án lên để truy tố, xét xử ở cấp tỉnh.

2. Trường hợp Viện kiểm sát cấp tỉnh không thống nhất với Toà án cấp tỉnh (không thay đổi cáo trạng), thì Toà án cấp huyện vẫn xét xử bị cáo theo tội danh mà Viện kiểm sát cấp huyện đã truy tố, nhưng không tổng hợp hình phạt. Nếu bản án sơ thẩm có kháng cáo, kháng nghị thì khi xét xử phúc thẩm Toà án cấp tỉnh tổng hợp hình phạt của bị cáo theo Điều 51 Bộ luật hình sự; nếu vụ án không có kháng cáo, kháng nghị thì sau khi bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật, Chánh án Toà án đã xử sơ thẩm báo cáo để Chánh án Toà án cấp tỉnh ra quyết định tổng hợp hình phạt.

Điều 2. Thời điểm bắt đầu tính thời gian cải tạo không giam giữ

Khi áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ, thì thời điểm bắt đầu tính thời gian cải tạo không giam giữ là ngày Toà án ra quyết định thi hành án và phải được tuyên trong phần quyết định của bản án.

Ví dụ: Nguyễn Văn A bị xét xử và bị xử phạt 1 năm cải tạo không giam giữ về tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật hình sự. Đối với trường hợp này, trong phần quyết định của bản án cần ghi rõ: “…xử phạt Nguyễn Văn A 1 năm cải tạo không giam giữ về tội Trộm cắp tài sản; thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày ra quyết định thi hành án”.

Điều 3. Thẩm quyền của Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù

Tại mục 10 phần IV Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02-10-2007 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã hướng dẫn khi xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, Hội đồng xét giảm có quyền chấp nhận toàn bộ, chấp nhận một phần hoặc không chấp nhận đề nghị giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù. Hướng dẫn này cần được hiểu như sau:

1. “Chấp nhận toàn bộ đề nghị giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù”
là trường hợp Hội đồng xét giảm chấp nhận cả về đối tượng và mức giảm do cơ quan thi hành hình phạt tù đề nghị.

2. “Chấp nhận một phần đề nghị giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù” là trường hợp Hội đồng xét giảm chỉ chấp nhận về đối tượng được cơ quan thi hành hình phạt tù đề nghị, còn mức giảm thì Toà án quyết định mức thấp hơn hoặc cao hơn.

3. “Không chấp nhận đề nghị giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù”
là trường hợp Toà án quyết định không giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho người đã được cơ quan thi hành hình phạt tù đề nghị.

Điều 4. Về mức giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù

Tại điểm b tiểu mục 3.2 mục 3 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP
ngày 02-10-2007 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã hướng dẫn: “Người bị kết án phạt tù từ 30 năm trở xuống thì mỗi lần có thể được giảm từ ba tháng đến ba năm…”. Hướng dẫn này cần được hiểu như sau:

1. Hướng dẫn tại điểm b tiểu mục 3.2 mục 3 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02-10-2007 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao được áp dụng đối với các trường hợp có đủ các điều kiện được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù và phần hình phạt tù còn lại mà họ phải chấp hành là từ 3 tháng trở lên.

2. Đối với trường hợp người đang chấp hành hình phạt tù, có đủ các điều kiện được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù và phần hình phạt tù còn lại mà họ phải chấp hành là dưới 3 tháng thì mức giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù có thể bằng thời hạn tù còn lại; tuy nhiên, phải bảo đảm chấp hành được một phần hai hình phạt đã tuyên theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 58 của Bộ luật hình sự.

Ví dụ 1: Nguyễn Văn A bị kết án 5 năm tù, A đã chấp hành được 4 năm 10 tháng tù và có đủ các điều kiện để được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù theo hướng dẫn tại mục 3.1 mục 3 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐPT. Trong trường hợp này, A có thể được giảm phần hình phạt tù còn lại (2 tháng).

Ví dụ 2: Trần Văn T bị kết án 3 tháng tù, T đã chấp hành được một phần ba hình phạt (1 tháng tù) và có đủ các điều kiện khác để được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù theo hướng dẫn tại mục 3.1 mục 3 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐPT. Trong trường hợp này, T chỉ có thể được giảm đến 1 tháng 15 ngày tù vì theo quy định tại khoản 3 Điều 58 của Bộ luật hình sự thì T phải bảo đảm chấp hành được một phần hai mức hình phạt đã tuyên (tức là 1 tháng 15 ngày tù).

Điều 5. Hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù

Hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù bao gồm các tài liệu sau đây:

1. Bản sao bản án, trích lục bản án hình sự hoặc trích sao phần quyết định của bản án hình sự;

2. Văn bản đề nghị của cơ quan thi hành hình phạt tù;

3. Đơn xin giảm thời hạn chấp hành hình phạt của người bị kết án;

4. Bản tường trình của người phải thi hành án về việc đã lập công hoặc lập công lớn có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu người phải thi hành án đã lập công hoặc lập công lớn); kết luận của bệnh viện cấp tỉnh trở lên về tình trạng bệnh tật của người bị kết án (nếu người phải thi hành án bị mắc bệnh hiểm nghèo).

Điều 6. Về hiệu lực thi hành của Quyết định về việc miễn, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù hoặc rút ngắn thời gian thử thách của án treo

Tại mục 13 phần IV Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02-10-2007 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã hướng dẫn: “Quyết định của Toà án về việc miễn, giảm thời hạn chấp hành hình phạt hoặc rút ngắn thời gian thử thách của án treo có thể bị Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp là bảy ngày, của Viện kiểm sát cấp trên là mười lăm ngày, kể từ ngày Toà án ra quyết định”. Hướng dẫn này cần được hiểu là các quyết định của Toà án về việc miễn, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù hoặc rút ngắn thời gian thử thách của án treo có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Tuy nhiên cần lưu ý là đối với trường hợp đang chấp hành hình phạt tù mà thời gian được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù bằng với thời hạn tù còn lại mà họ phải chấp hành thì quyết định của Toà án về việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù được thi hành ngay, mặc dù quyết định đó có thể bị kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

  Điều 7. Hiệu lực thi hành của Nghị quyết

1. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thông qua ngày … tháng … năm 2009 và có hiệu lực thi hành sau bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày ký ban hành. Các hướng dẫn trước đây của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao trái với Nghị quyết này đều bãi bỏ.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phải giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung thì đề nghị phản ánh cho Toà án nhân dân tối cao để có sự giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung kịp thời.

Nơi nhận:

- Uỷ ban thường vụ Quốc hội (để giám sát);

- Uỷ ban pháp luật của Quốc hội (để giám sát);

- Uỷ ban tư pháp của Quốc hội (để giám sát);

- Văn phòng Chủ tịch nước (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ 2 bản (để đăng Công báo);

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao (để phối hợp);

- Bộ Tư pháp (để phối hợp);

- Bộ Công an (để phối hợp);

- TAND các cấp và Toà án quân sự các cấp (để thực hiện);

- Các Thẩm phán và các đơn vị TANDTC (để thực hiện);

- Lưu: VP, Viện KHXX (TANDTC).

 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN

CHÁNH ÁN

Trương Hoà Bình


Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn một số vấn đề về tổng hợp hình phạt, quyết định hình phạt, miễn, giảm thời hạn chấp hành hình phạt, rút ngắn thời gian thử thách của án treo

Loại văn bản Nghị quyết
Cơ quan soạn thảo
Toà án nhân dân tối cao
Ngày soạn thảo 14/07/2018
Ngày hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn một số vấn đề về tổng hợp hình phạt, quyết định hình phạt, miễn, giảm thời hạn chấp hành hình phạt, rút ngắn thời gian thử thách của án treo

Góp ý dự thảo

Nội dung góp của bạn đã được gửi đi thành công! Xin cảm ơn.
Lượt xem: 524

HỆ THỐNG VĂN BẢN

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Trưởng Ban biên tập: Ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

© Bản quyền thuộc về Tòa án nhân dân tối cao.
Đề nghị ghi rõ nguồn (Cổng TTĐT Tòa án nhân dân tối cao) khi đăng tải lại các thông tin, nội dung từ vbpq.toaan.gov.vn.

ácdscv