Skip to main content

Tin hoạt động

Hội thảo khoa học nhân vật lịch sử tiêu biểu trong hoạt động xét xử của Việt Nam

Ngày 16/11/2019, tại Ninh Bình, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội thảo khoa học nhân vật lịch sử tiêu biểu trong hoạt động xét xử của Việt Nam nhằm tiếp tục ghi nhận, tri ân những đóng góp to lớn của các bậc tiền nhân trong lịch sử dân tộc; đánh giá những thành tựu, tôn vinh những cống hiến của các bậc tiền nhân đối với hoạt động xét xử trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước.

thông báo văn bản tố tụng

Truyền hình Tòa án nhân dân video - PHÓNG SỰ hoạt động của tòa án

ácdscv