Skip to main content

Tin hoạt động

Thư cảm ơn của sinh viên Học viện Tòa án

Để động viên các em sinh viên đang ở Ký túc xá Học viện Tòa án trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, Chánh án Toà án nhân dân tối cao đã quyết định hỗ trợ mỗi em 1.000.000đ từ Quỹ Tình nghĩa của Hệ thống Toà án nhân dân.

thông báo văn bản tố tụng

Truyền hình Tòa án nhân dân video - PHÓNG SỰ hoạt động của tòa án

Số 74: Nâng cao vị thế, uy tín của Tòa án nhân dân Việt Nam trong khu vực và trên trên thế giới

Nhận thức sâu sắc chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ hội nhập, hệ thống TAND đang có những bước đi thích hợp, vững chắc để thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của Tòa án các nước; sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ tài chính, kỹ thuật của nước ngoài cũng như các tổ chức quốc tế nhằm nâng cao chất lượng công tác của TAND các cấp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.


ácdscv