Skip to main content

Tin hoạt động

Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao làm việc với Ban Kinh tế Trung ương

Ngày 15/6/2021, tại trụ sở TAND tối cao, Ban cán sự đảng TAND tối cao đã có buổi họp bàn với Ban Kinh tế Trung ương, cho ý kiến kế hoạch tổ chức Hội thảo “Tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai và định hướng sửa đổi Luật Đất đai năm 2013”.

thông báo văn bản tố tụng

ácdscv