Skip to main content

thông báo văn bản tố tụng

Truyền hình Tòa án nhân dân video - PHÓNG SỰ hoạt động của tòa án

Số 81: Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong các mặt công tác

Đầu năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, nhưng khối lượng công việc của TAND các cấp vẫn gia tăng, nên tạo áp lực lớn đối với các Tòa án. Thực hiện giãn cách xã hội, nhiều Tòa án làm việc, xét xử cả thứ Bẩy và Chủ nhật để đảm bảo tiến độ giải quyết các loại vụ án. Yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với Tòa án các cấp là rất nặng nề, nhưng về cơ bản các đơn vị đã có cố gắng trên tất cả các mặt công tác.


ácdscv