Skip to main content

TIN HOẠT ĐỘNG TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Hội thảo quốc tế về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (16/04/2019)

Thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giao Tòa án nhân dân tối cao chủ trì xây dựng dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, Tòa án nhân dân tối cao đã nghiên cứu, xây dựng dự án Luật. Để có cơ sở tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án trước khi trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến, ngày 12/4/2019, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội thảo quốc tế về “Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án”.

Tổ chức cán bộ

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình (02/04/2019)

Ngày 30/3/2019, tại Hòa Bình, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đối với đồng chí Phạm Quốc Hưng, sinh năm 1972, Thẩm phán cao cấp, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

ácdscv