Skip to main content

Tin tức hệ thống tand

Chi bộ TAND thành phố Hưng Yên tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (03/04/2020)

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 185-KH/TU ngày 08/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 31/10/2019 của Ban Thường vụ Thành uỷ về Tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ thành phố Hưng Yên lần thứ XXI tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 27 tháng 3 năm 2020, Chi bộ Tòa án nhân dân thành phố Hưng Yên đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Học viện tòa án

Học viện Tòa án mít tinh kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2019)

Sáng 20/11/2019, tại Hà Nội, Học viện Tòa án tổ Lễ mít tinh kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019). Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và phát biểu chúc mừng.

ácdscv