Skip to main content

thông báo văn bản tố tụng

Truyền hình Tòa án nhân dân video - PHÓNG SỰ hoạt động của tòa án

Truyền hình Toà án nhân dân số 62: Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án góp phần hoàn thiện thể chế pháp luật và cải cách tư pháp

(TRUYỀN HÌNH TAND) - Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 21/10/2019 và kéo dài khoảng 22 đến 25 ngày. Tại kỳ họp này, Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án sẽ trình Quốc hội cho ý kiến. Dự thảo Luật khi được Quốc hội thông qua sẽ là giải pháp hữu hiệu trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính phù hợp với các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về cải cách hành chính, cải cách tư pháp.


ácdscv