Skip to main content

Lịch công tác Lãnh đạo

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN TỈNH

(Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019)

Thứ/Ngày

Chánh án

Nguyễn Thành Thơ

P. Chánh án

Nguyễn Văn Mỹ

P. Chánh án

Nguyễn Thị Thanh

P. Chánh án

Trần Trung Thành

Thứ hai

26/8

S

Dự Hội nghị trực tuyến tháng 8/2019 của TATC

Dự Hội nghị trực tuyến tháng 8/2019 của TATC

Dự Hội nghị trực tuyến tháng 8/2019 của TATC

Dự Hội nghị trực tuyến tháng 8/2019 của TATC

C

14h, dự họp ở Ban nội chính Tỉnh ủy.

Thứ ba

27/8

S

Họp Lãnh đạo cơ quan

Họp Lãnh đạo cơ quan

Họp Lãnh đạo cơ quan

Họp Lãnh đạo cơ quan

C

Làm việc tại cơ quan

Trao đổi án với TP Tôn (02 vụ HC)

Trao đổi án với TA TP. Cao Lãnh (01 vụ), TP Đạt (02 vụ), TP Thủy (02 vụ), TP Hội (01 vụ)

Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

28/8

S

Làm việc tại cơ quan

Trao đổi án với TP Trúc Phương (02 vụ HC)

Trao đổi án với TP Giao (02 vụ), TP Hiệp (02 vụ), TP Bùi Phương (02 vụ)

Trao đổi án với TP Nước (01 vụ HNGĐ)

C

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Trao đổi án với TP T.Mỹ (02 vụ), TP Hằng (01 vụ)

Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

29/8

S

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm của TP B.Phương

Làm việc tại cơ quan

C

Họp UBTP với TP Nước (01 vụ HS), TP Thịnh (01 vụ HSST)

Họp UBTP với TP Nước (01 vụ HS), TP Thịnh (01 vụ HSST

Dự phiên họp rút kinh nghiệm sau xét xử

Họp UBTP với TP Nước (01 vụ HS), TP Thịnh (01 vụ HSST

Thứ sáu

30/8

S

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Xét xử 01 vụ DSPT

Trao đổi án với TP Hiệp (01 vụ HNGĐ)

C

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Trao đổi án với TP Lợi (02 vụ), TP Tâm (01 vụ)

Trao đổi án với TP Hằng (01 vụ HS)

Lịch làm việc có thể thay đổi theo yêu cầu của Chánh án


ácdscv