Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 9667 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Bị cáo Lê Thị Kim Ngọc: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản TAND Tỉnh Vĩnh Long 29/05/2019 15:56
2 Hồ Tấn Bỉ - Nguyễn Thị Nga “T/c HĐ thuê tài sản” TAND Tỉnh Vĩnh Long 29/05/2019 10:44
3 Trung tâm phát triển quỹ đất – Cty TNHH Thanh Hưng “T/c HĐ thi công...” TAND Tỉnh Vĩnh Long 29/05/2019 10:43
4 Tăng Kim Loan – Hồ Chí Đức “T/c HĐCN.QSDĐ” TAND Tỉnh Vĩnh Long 27/05/2019 10:42
5 NĐ: Nguyễn Thiệt - BĐ: Nguyễn Sự - Chia tài sản chung TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 24/05/2019 07:30
6 NĐ: Đặng Thị Tâm - BĐ: Nguyễn Hồng Sơn - Tranh chấp đòi lại tài sản, chia thừa kế và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 24/05/2019 07:30
7 NĐ: Đặng Huyên - BĐ: Đặng Thị Bảy, Đặng Thị Dục - Tranh chấp thừa kế tài sản theo pháp luật TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 24/05/2019 07:30
ácdscv