Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 835 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 NKK: Bùi Tấn Đạt, Phan Thị Lệ Thúy - NBK: Chủ tịch và UBND huyện Phú Ninh - Kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 15/01/2020 07:30
2 NKK: Phan Thị Thu Hải - NBK: Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng - Kiện yêu cầu hủy quyết định hành chính TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 15/01/2020 07:30
3 NKK: Huỳnh Tấn Công - NBK: Chủ tịch và UBND huyện Núi Thành - Kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 15/01/2020 07:30
4 NKK: Nguyễn Việt - NBK: UBND huyện Phú Ninh - Kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 15/01/2020 07:30
5 NĐ: Ngô Thị Ủi - BĐ: Ao Thìn, Nhan Thị Liễu - Đòi lại TS là QSD đất; y/c mở lối đi qua BĐS liền kề; tháo dỡ TS và hủy Giấy CNQSD đất TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 15/01/2020 07:30
6 NĐ: Công ty TNHH Vận tải Biển Cửu Long - BĐ: Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn - T/c HĐ cung ứng dịch vụ TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 15/01/2020 07:30
7 NĐ: Võ Trang Ảnh - BĐ: Võ Văn Dũng,Nguyễn Thị Huệ - Yêu cầu tháo dỡ, di dời tài sản trên đất; đòi tài sản là QSD đất và hủy Giấy CNQSD đất TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 15/01/2020 07:30
ácdscv