Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 333 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 NĐ: Lê Tấn Chữ, Lê Thị Phương - BĐ: Đỗ Xuân Kiêm - Tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu câu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tháo dỡ công trình trên đất TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 31/05/2019 07:30
2 NĐ: Đinh Thị Thu Thủy - BĐ: Phạm Văn Hùng, Phạm Văn Dũng - Tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất, yêu cầu công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 31/05/2019 07:30
3 NKK: Đinh Thị Thu - NBK: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi - Khiếu kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 31/05/2019 07:30
4 NKK: Trần Hoàng - NBK: UBND huyện Mộ Đức - Khiếu kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 31/05/2019 07:30
5 NKK: Lê Thanh Hưng, Trần Thị Tấn - NBK: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ - Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 31/05/2019 07:30
6 NĐ: Trần Thị Mai - BĐ: Trần Nguyên Vũ - Tranh chấp quyền sở hữu nhà TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 31/05/2019 07:30
7 NKK: Mai Đình Vân, Nguyễn Thị Thuận - NBK: Chủ tịch và UBND Tp. Tam kỳ - Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 31/05/2019 07:30
ácdscv