Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 722 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 NKK: Nguyễn Thị Yến - NBK: Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Khiếu kiện quyết định hành chính TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 21/11/2019 07:30
2 NKK: Trần Minh Ca - NBK: UBND thành phố Hội An - Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 21/11/2019 07:30
3 NKK: Nguyễn Thị Giò - NBK: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Khiếu kiện hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 21/11/2019 07:30
4 NĐ: Huỳnh Thị Ngọc Gấm - BĐ: Nguyễn Đon, Nguyễn Thị Ký - Tranh chấp quyền sử dụng đất TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 21/11/2019 07:30
5 NKK: Công ty CPĐT&TM Biển Xanh - NBK: Chủ tịch và UBND tỉnh Phú Yên - Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai và lĩnh vực đầu tư TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 21/11/2019 07:30
6 NĐ: Tạ Duy Minh - BĐ: Lương Thanh Tùng - Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên Công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với thành viên Công ty TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 21/11/2019 07:30
7 NĐ: Nguyễn Đình Chúc, Nguyễn Thị Diệu Hiền - BĐ: Nguyễn Công Minh -Tranh chấp quyền sử dụng đất TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 21/11/2019 07:30
ácdscv