Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 667 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 NĐ: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội - BĐ: Lê Tấn Hòa - Tranh chấp giữa các thành viên Công ty TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 08/11/2019 07:30
2 NĐ: Lê Mười - BĐ: Lê Văn Lợi - Tranh chấp di sản thừa kế TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 08/11/2019 07:30
3 NĐ: Trần Thị Mười - BĐ: Trần Thị Bơi - Chia thừa kế TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 08/11/2019 07:30
4 NĐ: Trương Thị Lệ - BĐ: Bùi Cung + 4 BĐ - Yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 08/11/2019 07:30
5 NĐ: Hồ Đắc Tuấn - BĐ: Công ty cổ phần ôtô Trường Hải - Tranh chấp về chuyển nhượng vốn góp giữa các thành viên Công ty TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 08/11/2019 07:30
6 NĐ: Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam - BĐ: Hộ kinh doanh Tiến Phong - Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 08/11/2019 07:30
7 NĐ: Đoàn Minh Chính - BĐ: Trần Thanh Dương + 2 BĐ - Yêu cầu chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 08/11/2019 07:30
ácdscv