Skip to main content
 • Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do người thi hành công vụ gây ra theo quy định của pháp luật dân sự (15/07/2019 09:10:54)

  Để đảm bảo quyền con người không bị xâm phạm và luôn được bảo vệ, tôn trọng thì đa số các quốc gia trên thế giới đã ban hành luật xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và đều ghi nhận là Nhà nước phải có trách nhiệm đối với những hậu quả do cán bộ, công chức Nhà nước gây ra trong quá trình thực thi công vụ.


 • Thực tiễn Điều tra viên tham dự phiên tòa – Một số đề xuất, kiến nghị (14/07/2019 08:07:29)


 • Một số vấn đề về quyền nhân thân đối với hình ảnh (13/07/2019 07:07:43)


 • Những điểm mới cơ bản của Luật Thi hành án hình sự (12/07/2019 08:48:08)


 • Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá trình giải quyết vụ án dân sự (11/07/2019 13:59:50)


 • Hòa giải, đối thoại tại Tòa án trong mối tương quan với tố tụng dân sự và tố tụng hành chính (09/07/2019 13:00:57)


 • Những điểm mới cơ bản của Luật Giáo dục (08/07/2019 14:00:26)


 • Phân biệt vi phạm hành chính và tội phạm (08/07/2019 08:42:01)


 • Điều kiện công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án (08/07/2019 08:30:56)


 • Về triệu tập Điều tra viên đến phiên tòa (07/07/2019 09:30:59)


ácdscv