Skip to main content

Thành viên Hội đồng thẩm phán

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Image


NGUYỄN HÒA BÌNH
Năm sinh: 1958
Quê quán: Hành Đức, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Luật


Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Image


NGUYỄN VĂN DU
Năm sinh: 1963
Quê quán: Vệ An, Bắc Ninh
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật


Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Image


NGUYỄN TRÍ TUỆ
Năm sinh: 1963
Quê quán: Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật


Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Image


NGUYỄN VĂN TIẾN
Năm sinh: 1966
Quê quán: Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật


Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Image


DƯƠNG VĂN THĂNG
Năm sinh: 1969
Quê quán: Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật


Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Image


TRẦN VĂN CÒ
Năm sinh: 1958
Quê quán: Ngãi Xuyên, Trà Cú, Trà Vinh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật


Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Image


NGUYỄN VĂN THUÂN
Năm sinh: 1958
Quê quán: An Châu, Đông Hưng, Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật


Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Image


LÊ VĂN MINH
Năm sinh: 1964
Quê quán: Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật


Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Image


TỐNG ANH HÀO
Năm sinh: 1956
Quê quán: Khánh Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật


Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Image


NGÔ HỒNG PHÚC
Năm sinh: 1965
Quê quán: Đồng Tân, Ứng Hòa, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật


Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Image


ĐÀO THỊ XUÂN LAN
Năm sinh: 1961
Quê quán: Đồng Lạc, Chí Linh, Hải Dương
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật


Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Image


PHẠM QUỐC HƯNG
Năm sinh: 1973
Quê quán: Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật


Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Image


LƯƠNG NGỌC TRÂM
Năm sinh: 1966
Quê quán: Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật


Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Image


TRẦN HỒNG HÀ
Năm sinh: 1966
Quê quán: Tiên Lữ, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật


ácdscv