Skip to main content
  • Chi bộ TAND thành phố Hưng Yên tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (03/04/2020)

    Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 185-KH/TU ngày 08/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 31/10/2019 của Ban Thường vụ Thành uỷ về Tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ thành phố Hưng Yên lần thứ XXI tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 27 tháng 3 năm 2020, Chi bộ Tòa án nhân dân thành phố Hưng Yên đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


  • TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN MINH THỰC HIỆN CHỈ THỊ VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 (03/04/2020)


  • Công chức, người lao động Tòa án nhân dân huyện Văn Chấn tích cực làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. (01/04/2020)


  • Lễ ra mắt “Đội thanh niên xung kích phòng, chống dịch Covid 19” (01/04/2020)


  • Tòa án nhân dân thành phố Hà Tiên áp dụng biện pháp xử lý hành chính (01/04/2020)


  • Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Lục Yên tổ chức Đại hội lần thứ XXV, Nhiệm kỳ 2020-2025. (31/03/2020)


ácdscv